Kur'an'da Geçen Erkek İsimleri

Abdi : Kulluk ve itaat eden. Kullukla, kölelikle ilgili. Abdulaziz : En yüce, en değerli olan Allah ın kulu. Büyük ve aziz olan, izzet ve ş...

Abdi : Kulluk ve itaat eden. Kullukla, kölelikle ilgili.
Abdulaziz : En yüce, en değerli olan Allah ın kulu. Büyük ve aziz olan, izzet ve şeref sahibi Al­lah ın kulu. Aziz Allah ın isimlerindendi r. - Sultan Abdülaziz: 32. Osmanlı padişahının adı.
Abdulbaki : Her zaman var olan Allah ın kulu. Sonsuz, ebedi olan ve ölmenin kendisi için sözkonusu olmadığı. Allah ın kulu-Allah ın isimlerinden.


Abdulhamit : Hamid (Herkesçe Övülen) Olan Allah’ın Kulu; Övgü Sahibi Olan, Herkesçe Methedilen, Bütün Varlıkların Kendi Dilleriyle Övdüğü Yüce Allah’ın Kulu; Abd + Hamid
Abdulkerim : Kerem sahibi, cömert, ulu olan Allah ın kulu.
Abdullah : Allah ın kulu.
Abdurrahman : Rahmet sahibi olan Allah ın kulu.
Abdüssamet : Kimseye ve hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Allah´ın kulu. Kimse­ye hiçbir şeye muhtaç olmayan, Al­lah´ın kulu. - Samed, Allah´ın isimle­rindendir.
Abidin : İbadet eden, tapan kullar.
Abuzer : Altın suyu. Altın suyu gibi parlak ve görkemli. Yahut Ebu Zer (el-Gıfarî) isminin fo­netik değişikliğe uğramış şekli.
Adem : Allah’ın yarattığı ilk insan, Adam. Yokluk, hiçlik, ölüm.
Adil : Adaletli / Hakça davranan
Adnan : Eski Türk isimlerinden / İki gökyüzü, iki cennet anlamında
Ahmed : En çok övülmüş, sevilmiş, beğenilmiş. Allah' a şükreden.
Ali : Yüce, yüksek, şanlı, onurlu kimse.
Asım : Temiz, namuslu, sağlam karakterli
Aziz : Onur sahibi yüce, Saygıdeğer, Manevi gücü çok üstün
Azmi : 1. Kasıt, niyetlilik karar. 2. Kemikli. 3. Güçlü, kuvvetli. Azmi Pir Mehmet (-1583): Şehzade Mehmed'in ve III. Mehmed'in hocalığını yapmıştır.


Bahaeddin : Dinin kıymeti değeri
Bahtiyar : Mutlu, talihli, Hayatından memnun olan
Baki : Süreklilik sahibi, sonsuza kadar kalan, sonsuz, sonu olmayan
Basri : Gören, görme ile ilgili, görebilmek
Bayram : 1. Ulusal veya dinsel bakımdan önemi olan, kutlanan gün. 2. Sevinç, neşe.
Bedi : 1. Bir şeyi örneği olmadığı halde meydana getiren. 2. Yoktan vareden. Allah'ın 99 isminden birisidir.
Bedir : Ayın on dördü. Dolunay. Ay.
Berat : İzinli, müsaadeli olmak / Diploma /Affedilmek
Beşir : 1. Müjde getiren, müjdeci. 2. Güler yüzlü, güleç.3. Müjde getiren müjdeci. 4. Güleryüzlü güleç adam. Kur´ani bir kavramdır. İnsanlara Allah´ın emir ve nimetlerini, cennet ve mükafatı haber veren peygamberler ve Kur´an için kullanılmıştır.
Bünyamin : Hz. Yakup’un oğlu


Cabbar : Güç ve kuvvet sahibi kimse
Cahit : Cehdeden, elinden geldiği kadar çalışan. Bu kelime Kur'an-ı Kerim'de "cihad et". "Allah yolunda savaşa çık" anlamında kullanılmıştır.
Celil : Ulu, yüce, manevi değeri yüksek olan
Cemal : Güzellik, özellikle yüz güzelliği
Cevahir : 1. Cevherler, elmaslar, kıymetli taşlar. 2. Mayalar, özler. Erkek ve Bayan adı olarak kullanılır.
Cezmi : Kesin karar veren
Cihan : Dünya
Cihat : Dini Mücadele, Allah Rızası İçin Zalimlerle Mücadele Etmek, Din Uğrunda Düşmanla Savaşmak, Gaza
Cumali : Değerli, yüce bir biçimde bir araya getirilmiş olan anlamına gelmektedir.


Davud : Kendisine kitap olarak Zebur’un gönderildiği büyük peygamberlerden biri.
Davut : Kendisine kitap olarak Zebur’un gönderildiği büyük peygamberlerden biri.
Dilaver : Yiğit / Yürekli


Edip : Edepli terbiyeli / Edebiyatla ilgilenen kişi
Ekmel : l. Daha, pek kamil, mükemmel ve kusursuz olan. 2. En uygun, en eksiksiz. 3. Ekmeli Enbiya
Ekrem : Pek cömert, iyiliksever
Emin : Güvenilen, inanılan kimse
Ensar : Hz. Muhammed’i Medine’ye davet edenlere verilen isim
Enver : En ışıklı, en parlak


Fahri : 1. Onurla ilgili, onursal. 2. Yalnız onur için verilen karşılıksız hizmet
Faik : Başkalarından daha ileri, üstün
Faruk : 1. Haklıyı haksızdan ayıran, adaletli. 2. Keskin. 3. Hz. Ömer’in lakabı. 4.Bir işi sonuca ulaştıran
Fatih : Yüce, her zaman lider, fetheden
Ferit : Eşsiz benzersiz
Ferman : 1. Buyruk, emir. 2.Allahın buyruğu.
Ferruh : Kutlu, uğurlu, aydınlık yüzlü
Fethi : Fetheden,fetih hakkında yazılan kaside.
Fethullah : Allah’ın fethi.Dinin açılması. Yaşamaya başlamak. Allah’ın nusreti.
Fetih : 1. Açma. 2. Alma, zaptetme. 3. Bir şehir veya ülkeyi savaşarak alma
Feyyaz : Bereketli, gür, bol
Feyzullah : İlhamını Allah’tan alan
Fikret : Düşünmek, düşünceye dalmak
Furkan : İyi ile kötüyü birbirinden ayıran kanıt / Kuran-ı Kerim


Gaffar : Acıyan, bağışlayan
Gafur : Bağışlayıcı, günahları affedici
Galip : Yenen, üstün gelen
Garip : 1.Kimsesiz, yalnız, yabancı 2.Tuhaf
Gazanfer : 1. İri aslan. 2. Yiğit, yürekli, kuvvetli adam. 3. Aslan, yiğit, korkusuz


Habip : Sevgili, dost
Hakkı : Doğrulukla, hakla ve adaletle ilgili.
Haldun : Kalp, yürek / Yüreklilik
Halil : İçten, dost çok yakın arkadaş
Halim : Yumuşak huylu, sakin yaradılışlı
Halis : Saf katkısız duru
Halit : Süregelen, sürekli, geç yaşlanan
Haluk : Herkesle iyi geçinen iyi ahlaklı
Hamdi : Hamd eden, şükreden
Hami : Koruyan, arka çıkan, koruyucu
Hamit : Şükredici
Harun : Parlayan. Hz. Musa’nın küçük kardeşinin adı. Hz. Harûn (a.s), israilogullari peygamberlerinden, Hz. Musa (a.s)’in kardesi.
Hasbi : İsteyerek ve karşılık beklemeksizin yapılan.
Haşim : Ezen, kıran, parçalayan
Haşmet : İhtişam, büyüklük, görkemlilik
Hayati : Yaşamsal, yaşamla ilgili önemli olan
Hayri : Hayırla, iyilikle ilgili
Hidayet : Doğru yol, hak olan islamiyet yolu
Hikmet : 1. Bilgelik. 2. Neden, gizli neden. 3. Allah’ın insanlarca anlaşılamayan amacı. 4. Özlü söz, vecize. 5.Felsefe, gizli, bilinmeyen güç
Hud : Hz. Hud (a.s). Ad kavmine gönderilen peygamber. -Kur'an'da ismi geçen 24 peygamberden biridir. Dalalet ve sapıklık içinde olan kavmini ıslah için çok uğraştı fakat onlar, Hud'a inanmadılar ve ani bir fırtına ile yok olarak tarihten silindiler
Hüdai : Allah'a mensup, Allah'ın yarattığı.
Hulusi : 1.Saflık, doğruluk, içtenlik 2.Saf halis, içi temiz. 3.İçten, candan.
Hüsnü : Güzel


İbrahim : 1. İnananların babası. 2. Hakların babası. 3. Kuran da ismi geçen İbrahim peygamber. İbranice de hakların babası anlamında.
İdris : Beyaz renkli çiçek açan bir ağaç cinsi
İhsan : 1. İyilik etme. 2. Bağış bağışlama. 3. Verilen bağışlanan şey. 4. Lütuf, iyilik
İlhami : İçine doğmakla ilgili
Ilyas : Mersin ağacı. Kutsal kitaplarda adı geçen, yağmurlara hükmeden İsrail Peygamberi.
İlyas : Mersin ağacı. Kutsal kitaplarda adı geçen, yağmurlara hükmeden İsrail Peygamberi.
İrfan : 1. Bilme, anlama. 2. Gerçeği sezme, kavrama gücü. 3. Dini gerçek ve sırlan biliş. 4. Kültür
İsa : 1. Allah’ın yarlıgaması, mağfireti. 2. Dört büyük Peygamberden Hristiyanlığın kurucusu, doğumu Türkiye’de ve Batı’da takvim başlangıcı sayılan peygamber.
İshak : (İbranice.)1. İbranice Gülme anlamına geldiği söylenir. 2. Hz. İbrahim’in 2 oğlundan biri olan ve Ya’kub (a.s.)’un babası. Peygamberdir. Kur’an’da 17 yerde ismi geçen peygamberlerdendir.
İsmail : İbrahim peygamberin Allah´a kurban adadığı oğlunun adı.
İsmet : Haramdan ve günahtan çekinen
İsrafil : İslam inanışında dört melekten, kıyamet kopacağını üfleyeceği boru ile bildirecek olan melek.
İzzet : 1. Değer, kıymet. 2. Yücelik, ululuk. 3. Güç, kuvvet. 4. Saygı, ikram.


Kabil : 1. Kabul eden, kabul edici. 2. Hz. Âdem´in oğlu.
Kadem : 1. Ayak. 2. Adım. 3. Yarım arşın uzunluğunda bir ölçek. 4. Uğur
Kadir : Herşeye gücü yeten anlamında Allahın isimlerindendir ve abd öneki ile kullanılmalıdır.
Kadri : İtibar, değerle ilgili
Kamber : Sadık hizmetkar / Hz Ali’nin kölesinin adı
Kamil : Tam, eksiksiz, olgun
Kani : Kanaat eden, fazlasını istemeyen,kanmış,kanaatkar.
Kaşif : Keşfeden, bulan, meydana çıkaran.
Kasım : 1. Taksim eden, ayıran bölen. 2.Kinci, ezici, ufaltıcı. 3.Kasım b. Muhammed (s.a.) adında Hz. Muhammed (s.a.s)'in oğlunun ismi. Küçük yaşta vefat etmiştir. 4. Yılın 11. ayı. 4. Yılın kış bölümü.
Kemal : Bilgi ve erdem bakımından olgunluk
Kerim : Kerem sahibi, cömert


Latif : Yumuşak, hoş, nazik
Lokman : 1. Eski kavimlerde, ahlaki öğütler veren hekim. 2. Kur'an-ı Kerim'de bir sure adı.
Lut : 1. Ürdün ve İsrail arasındaki büyük bir gölün adı. 2. Hz. İbrahim´in yeğeni olan peygamberin adı.
Lütfi : 1. İyilik ve güzellikle ilgili. 2. İhsan, bağışla ilgili.
Lütfullah : Allahın Lütfu, armağanı


Macit : Şan ve şeref sahibi
Mahir : Usta, elinden her iş gelen, Hünerli, becerikli, elinden iş gelen kimse.
Mahmut : Hamdolunmuş övülmeye değer.
Mahsun : Güçlendirilmiş, güçlü.
Maksut : Ulaşılması istenilen şey, istek, emel.
Malik : Sahip, efendi
Mansur : Allahın yardımıyla galip, üstün gelmiş.
Mazhar : Bir şeyin göründüğü ortaya çıktığı yer
Mazlum : Zulüm gören, zulmedilen kişi
Mecid : Çok şerefli, büyük şan sahibi
Mecit : Çok şerefli, büyük şan sahibi
Mecnun : Deli, aklı başında olmayan
Medet : Yardım eden
Mehdi : Doğru yolu bulan, hidayete eren.
Mehmet : Aslı Arapça’da Muhammed, çok övülmüş anlamında
Melik : Hükümdar
Memduh : Övülmüş, övülecek.
Memnun : Herhangi bir olaydan veya durumdan ötürü sevinç duyan, kıvançlı, mutlu
Mensur : Yardım olunmuş, Allah'ın yardımıyla galip, üstün gelmiş. 2. Türk musikisinde bir düzen. 3. Bir ney çeşidi.
Mesud : Mutlu, sevinçli, neşeli
Mesut : Mutlu, sevinçli, neşeli
Mevlut : 1. Doğma, dünyaya gelme. 2. Doğulan zaman. 3. Hz. Muhammet´in doğumunu, yaşamını anlatan manzum yapıt. - bk. Mevlit
Mevlüt : 1. Doğma, dünyaya gelme. 2. Doğulan zaman. 3. Hz. Muhammet´in doğumunu, yaşamını anlatan manzum yapıt. - bk. Mevlit
Mikail : Dört melekten doğa olaylarını kontrol eden meleğin adı
Miraç : 1. Merdiven. 2. Göğe çıkan Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Hz. Muhammed (s.a.s)'in göğe çıktığı gece ki, Recep ayının 27'sine rastlayan kandil gecesidir. O gecede 5 vakit namaz farz kılınmıştır.
Muammer : Uzun ömürlü, çok yaşayan
Mücahit : Savaşçı, Cihada katılan
Müfit : Faydalı, yararlı
Muhammed : Çok övülmüş, hamd edilmiş
Muharrem : Din tarafından yasaklanan
Muhiddin : Dini güçlendiren
Muhlis : İnanç ve eylemlerinde içtenlikle davranan
Muhsin : Sağlamlaştıran
Muhtar : Dilediği şekilde hareket edebilen
Muhterem : İhtiram olunmuş. Saygıdeğer, sayılan
Mükerrem : Yardımsever, ikram sever
Mükremin : Konuksever, ikram sever
Mülayim : 1. Uygun, muvafık. 2. Yumuşak huylu, yavaş kimse. Pekliği olmayan.
Mümin : İnanan, iman eden
Münif : Yüksek, ulu, büyük.
Münir : Aydınlatan, ışık veren
Murat : Amaç, maksat, istek
Mürsel : Yollanmış, gönderilmiş olan
Mürşit : İrşad eden, doğru yolu gösteren
Murtaza : 1. İrtiza edilmiş, beğenilmiş seçilmiş. Güzide. 2. Allah'ın razı olduğu kişi, kendisinden razı olunan
Musa : Sudan gelmek anlamındadır. Bir peygamber adı
Müşerref : Şerefli
Mustafa : Temizlenmiş, saf hale getirilmiş.Seçilmiş, seçkin. Hz. Muhammed´in adlarından.
Muttalip : Talepte bulunan, isteyen
Muzaffer : Zafer kazanan


Naci : Kurtulmuş, selamete kavuşmuş
Nadi : Bağıran, haykıran
Nadir : Ender, az bulunur, seyrek
Nafi : Gelip geçen, etkili, sözü dinlenen
Nafiz : İşleyen, içeriye giden, delip geçen
Nail : Ele geçiren, muradına eren
Naim : Uyuyan, uykuda olan
Nami : Tanınmış, ünlü şöhretli
Nazif : Temiz, güzel
Nazım : Düzenleyen, tanzim eden
Nazmi : 1.Düzenli 2.Vezinli, kafiyeli sözle ilgili
Necat : Kurtuluş, selamet
Necati : Kurtuluşa ermek
Necdet : Güçlü ve korkusuz
Necip : Soyu temiz, cömert
Necmettin : Din’in Yıldızı
Necmi : Yıldızlarla ilgili , yıldızlara ait
Nedim : Yakın dost, samimi arkadaş
Neşet : Yetişme, meydana gelme
Nesim : Hoşa giden hafif rüzgar
Nevzat : Yeni doğmuş çocuk
Nezir : 1. Birini doğru yola (Sırat-ı Müstakim´e) yöneltmek için Allah´ın azabıyla gözdağı vererek korkutmak. 2. (Fıkıh´ta) Adak, dilek, tahsis. 3. Kendisini Allah yoluna adayan kişi. Kur´an´da 40´tan fazla yerde geçmektedir. Hz. Peygamberin isimlerinden. 4. Kend
Nihat : Tabiat, huy
Niyazi : Yalvarma, yakarma
Nizam : Sıra, dizi, düzen, kural
Nizami : 1.İstenilen düzende olan, düzene uygun olan, kurallara uygun olan. 2 . kanunlarla ilgili olan.
Nuh : Eski metinlerde rahat anlamında / Bir peygamber adı
Numan : 1. Kan. 2. Gelincik
Nurettin : (Nureddin) Aydınlatın, dinin getirdiği nur
Nuri : Işıklı, ışıktan gelen
Nusret : 1. Yardım. 2. Allah'ın yardımı. 3. Zafer, muzafferiyet. Basan, üstünlük.


Ömer : Dirlik, canlılık yaşam gücü
Osman : 1. Toy denilen, kazdan büyük bir kuşun yavrusu / Ateş gibi adam (Odman= Od +Man) Bir tür kuş veya ejderha. 2. Hz. Muhammed in damadı, üçüncü halife. 3. Osmanlı İmparatorluğu nun kurucusu ve ilk hükümdarı.


Rahim : Esirgeyen, acıyan anlamında Allahın isimlerinden. Abdurrahim olarak kullanılmalıdır.
Rahman : Acıması bol olan anlamında .Allahın isimlerinden. Abdurrahman olarak kullanılmalıdır.
Rahmi : Koruyan, esirgeyen anlamında Allahın isimlerinden. Abdurrahim olarak kullanılmalıdır.
Ramazan : 1.Kameri yılın 9. ayı 2.Bir izaha göre güneşin şiddetli hararetinden taşların yanıp kızması anlamına olan "ramad" kelimesinden alınmıştır. Böyle kızgın yerde yürüyen kimsenin ayakları yanar, zahmet ve meşakkat çeker. Bunun gibi oruç tutan kimse de açlık ve susuzluğun hararetine katlanır, zahmet ve meşakkat çeker, içi yanar. Yâhut kızgın yer ayakları yaktığı gibi Ramazan da müminlerin günahlarını yakar, yok eder. Nitekim Enes b. Mâlik (r.a.)´dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Hz. 


Peygamber: "Bu aya ramazan isminin verilmesi günahları yaktığı içindir."(3) buyurmuştur.
Rasim : Resmeden, resim çizen
Raşit : Doğru yola giden
Rauf : Merhamet eden anlamında Allahın isimlerinden
Recai : Umma, dileme. İsteyen, rica eden, yalvaran.
Recep : Heybetli, azametli, saygı değer
Refik : Arkadaş, yoldaş, ortaklık
Remzi : İşaret ve gizliliğe ait
Reşat : Layık, Değer, yakışır.
Resul : Haber getiren
Rıdvan : Cennetin kapıcısı olan melek.Razı olma, hoşnutluk, memnuniyet.
Rıfat : Yükseklik, yüksek rütbe
Rıfkı : Yumuşaklıkla, sükunetle ilgili
Ruhi : Ruhla ilgili
Rüknettin : Bir şeyin temeli / Dinin temeli


Sabahattin : Dinin Güzelliği
Şaban : 1. Arabi ayların sekizincisi, ramazandan önce gelen ay. 2. Kameri aylardan 8.ay.
Sabri : Sabırla ilgili, sabra ilişkin.
Sacit : Secdeye varan, ibadet eden
Şadan : Keyifli, neşeli, sevinçli.
Sadettin : Kutluluk, saadete erme, mübarek olma
Sadi : Baht açıklığı. Mutlu, uğurlu.
Şadi : Sevinç, neşe, mutluluk
Sadık : İçten bağlı, gerçek dost
Sadri : Anaya göre çocuk
Sadun : Mübarek, kutlu, uğurlu.
Saffet : Saflık, temizlik
Sait - Said : Kutlu, cennetlik
Şakir : Şükreden, nankörlük etmeyen
Salim : Eksiksiz, sağ, sağlam
Samed : Her şeyin kendine muhtaç olup, kendisi hiç kimseye ve hiç bir şeye muhtaç olmayan. (Allah) *Pek yüksek, dâim. * Refi’ ve âli ve içi dolu şey. * Kavmin ulusu.Allah’ın 99 ismi’nden biri olduğu için Abdülsamed olarak çocuklara isim olarak verilmesi uygundur.
Sami : İşiten, dinleyen
Şamil : Kapsayan, içine alan
Sedat : Doğruluk, haklılık
Sefa / Safa : Saflık berraklık
Sefer : 1. Bir yerden bir yere gitme, yolculuk, seyahat. 2. Savaş hazırlığı. Savaşa gitme. Harp, savaş. 3. Gemilerin kalktıkları limana tekrar dönünceye kadar yaptıkları fiil. 4. Istılahta: Şer'i bakımdan üç gün üç gecelik (veya onsekiz saatlik) yola gitmek için kişinin oturduğu yerden ayrılması. 5. Defa, kere. 6. Arabî ayların ikincisi.
Şefik : Şefkatli
Şefkat : Sevecenlik, acıma ve sevgi duygusu
Selami : Huzurla, selametle ilgili
Selim : 1. Kusuru, noksanı olmayan, sağlam, doğru. 2. Tehlikesiz, zararsız, kurtulmuş. 3. Temiz, samimi.
Selman : 1. Barış içinde bulunma, huzur, erinç. 2. Özgür, hür.
Semih : Cömert, eli açık.
Şemseddin : Dinin ışığı anlamında
Şemsi : Güneşe ait, güneşle ilgili
Şeref : Onur. Manen yüksek ve erdemli olmak
Serhat / Serhad : Sınır
Şerif : Kutsal, mübarek
Sermet : 1.Sürekli ve sonsuz. 2.öncesiz ve sonrasız 3.Basınç altında seramik ile metal karışımlarından oluşturulmuş.
Sertaç : Baştacı, çok sevilen, sayılan
Server : Bir topluluğun en ileri geleni, baş, şef, reis
Servet : Para, mal, mülk
Şevket : Ululuk, yücelik, kudret ve kuvvetlilik
Şevki : Şevk, keyif, istekle ilgili
Seyfettin / Seyfeddin : Dinin Kılıcı
Seyfi : 1. Kılıçla ilgili, askerliğe ait. 2. Kılıç biçiminde. 3. Asker zümresi.
Seyfullah : Allah’ın kılıcı
Sezai : Uygun, yaraşır
Sinan : Süngü ve mızrak gibi şeylerin sivri ucu
Suavi : Yardımsever, Yardım Eden, Herkesin İşine Koşan
Süheyl : Sema'nın güney yarımküresinde bulunan sefineyi Nuh burcundaki parlak ve büyük yıldızın 
adı
Şükrü : Şükretme, hoşnut olma
Süleyman : 1. Huzur, sükûn.2. Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerden biri.Hz.Davud un oğlu
Sümer : Bugünkü Irak’ta kurulan eski bir uygarlığın adı
Süreyya : 1.Gök anlamında 2.Bir yıldız takımı


Tacettin : Dinin Tacı
Taha : Kur´an-ı Kerim´in yirminci suresinin adı.anlamı hususunda ilim adamlarının farklı görüşleri vardır. Ebu Bekr es-Sıddîk (ra): Bu -sırlardan bir sırdır- demiştir. Bunu el-Gaznevî nakletmektedir. İbn Abbas: -Ey adam- demektir der. Bunu da el-Beyhakî zikretmektedir.
Tahir : Pak, temiz
Tahsin : Beğenip, alkışlanan, kale gibi sağlam
Talat : Yüz, surat, çehre. 2.Güzellik.
Talha : İslamiyet’i kabul eden ilk on sahabe’den biridir,Talha bin Ubeydullah da Uhud Savaşı’nda Resulullah’ı koruyabilmek için büyük kahramanlıklar gösteren sahabelerdendir.
Talip : İstekli, isteyen, talep eden
Tarık : 1.Yol Gösteren 2.Sabah yıldızı
Tayyip : Temiz
Tevfik : Allah’ın yardımı, uygunlaştırma,başarı


Ubeydullah : Allah´ın kulu.
Ulvi : Yüce, yüksek
Üzeyir : Kuran-ı Kerimde adı geçen, peygamber olup ol­madığı konusunda ihtilaflı görüşler bulunan kişi. Tevbe suresi 30. ayette ismi geçer.


Vahap : Çok bağışlayan, bol ihsan edici
Vahdettin : Dinin tekliği, birliği.
Vahid : Tek, bir
Vakkas : Savaşçı, okçu.
Vasfi : Nitelikli.
Vehbi : Allah vergisi
Veysel : 1.Yoksulluk, muhtaçlık.Aslı Üveys tir. 2.Kurt anlamında.


Yahya : 1.Allah Lütufkardır anlamında. 2. Bir Peygamber Hz.Yahya
Yakup : 1.Erkek Keklik 2. Takip eden, izleyen 3. Hz. Yakub Peygamperin adı
Yunus : 1.Denizde yaşayan bir memeli türü. 2. Hz. Yunus Peygamberin ismi 3.Bir takım yıldızının adı
Yusuf : 1.İnleyen, ah eden 2.Eklenecek, ilave edilecek 3. Hz Yakub Peygamberin oğlu Hz Yusuf Peygamberin ismi


Zekai : Zekâyla ilgili, zekâya ait.
Zekeriya : Erkek, Adam.
Zeynel : Süs
Ziya : aydınlık,nur
Zülfi : Zülüflü, Perçemli, Yüzünün İki Yanından Saç Lülesi Sarkan
Zülkif : Yüce, makam sahibi.
Zülküf : Yüce kimse, makam sahibi.

YORUMLAR

Bize kripto varlık yoluyla destek olmak isterseniz, adreslerimiz aşağıda listelenmiştir.

-Bitcoin(BTC)- 39YhAA5JRjgZkwQfsQhH1RoY8f8ryQzC38

-Ethereum(ETH)- 0xc77e4df86b438a6f147b007bc15856a53cd6a21d

- Doge(DOGE)- D9P3ixNu419rXmhzbbvBiwqnCATj2ok7LC

-Ripple(XRP)- rHWcuuZoFvDS6gNbmHSdpb7u1hZzxvCoMt (Tag: 818975 )
Ad

Astrolojik Bilgiler,23,Atasözleri Sözlüğü,42,Batıl İnançlar,12,Botanik Bahçe,40,Buluşlar,15,Cennet Vatan,51,Deyimler Sözlüğü,44,Dini Bilgiler,51,Dünyadaki İlkler,27,Dünyadan Sırlar,23,Dünyanın Enleri,49,Enteresan Olaylar,26,Fallar Tarotlar,10,Farklı Canlılar,67,Faydalı Bilgiler,67,Foto Galeri,44,Gezilecek Yerler,29,Hiç Bilmediklerimiz,46,İcatlar Mucitler,32,İlginç Bilgiler,74,İsim Sözlüğü,26,Kainatın Gizemleri,10,Kehanetler,8,Kimdir,46,Kültür Mirasları,10,Müzik Aletleri,12,Neden,25,Nedir,67,Otomobil Dünyası,8,Pratik Bilgiler,9,Rekorlar,11,Rüya Tabirleri,29,Sağlıklı Yaşam,65,Sırlar Gizemler,22,Sözler Mesajlar,12,Sözlükler,7,Şifalı Bitkiler,77,Şifalı Taşlar,37,Tarihi Bilgiler,63,Taşıtlar Alemi,21,Tekne Karavan,125,Yanlış Bildiklerimiz,16,Zeka Soruları,14,Ziyaretçiler,17,
ltr
item
Bunu Biliyor muydunuz ?: Kur'an'da Geçen Erkek İsimleri
Kur'an'da Geçen Erkek İsimleri
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkhj-HZjnXcizLDBYUVMJdRSd8Rt7CFJSim-X2DQpGvGg_A_yn7INengdefKKvvMRQBEOnvZJfw6QFN9y7IJcjyyldSb3J9oL3hQNOcdc2akt1doG9F6OFP81rgwiXGv80_DrF9z5T5TNs/s320/kurani_kerim_de-gecen-erkek-isimleri.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkhj-HZjnXcizLDBYUVMJdRSd8Rt7CFJSim-X2DQpGvGg_A_yn7INengdefKKvvMRQBEOnvZJfw6QFN9y7IJcjyyldSb3J9oL3hQNOcdc2akt1doG9F6OFP81rgwiXGv80_DrF9z5T5TNs/s72-c/kurani_kerim_de-gecen-erkek-isimleri.jpg
Bunu Biliyor muydunuz ?
https://www.bunubiliyormuydunuz.com/2016/11/kuranda-gecen-erkek-isimleri.html
https://www.bunubiliyormuydunuz.com/
https://www.bunubiliyormuydunuz.com/
https://www.bunubiliyormuydunuz.com/2016/11/kuranda-gecen-erkek-isimleri.html
true
8184004074410021001
UTF-8
Yüklenen Tüm Sayfalar Hiçbir şey bulunamadı TÜMÜNÜ GÖR Devamını Oku Cevap Cevabı iptal et Sil By Ana Sayfa Sayfalar Yayınlar Tümünü Gör SİZİN İÇİN ÖNERİLER Başlık ARŞİV ARA TÜM YAYINLAR bunubiliyormuydunuz içinde arama sonucunuz bulunamadı Ana Sayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Şimdi 1 dkönce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadam daha önce İzleyiciler Takip et Bu Premium İçerik Kilitli Açmak için adım 1: Sosyal bir ağda paylaşın Açmak için adım 2: Sosyal ağınızdaki bağlantıya tıklayın Tüm Kodu Kopyala Tüm Kodu Seç Tüm Kodlar Panoya Kopyalandı Kodları / metinleri kopyalayamıyorsanız, lütfen kopyalamak için [CTRL] + [C] (veya CMD + C tuşlarına) basın