Şiromansi - El Falı

Ellerimiz, avuçlarımızdaki çizgiler, parmaklar ve tırnaklar karakterimizin, hedeflerimizin ve kaderimizin ipuçlarıdır. Bu mesajları bir kez öğrendiğinizde, tüm gücünüzü daha zengin ve dolu bir yaşam için kullanabilirsiniz.

Hepimiz geleceğe çeşitli umutlarla bakarız ve o, orada, tam ellerimizin içindedir. El falının gerçek önemi kaderinizi anlamanızda yardımcı olmasında yatmaktadır.


Güçlü ve zayıf yanlarınızı, yeteneklerinizi ve sınırlarınızı anlamada, tüm çok benli kişiliğinizi geliştirmede size yardımcı olur. "Ben neysem oyum", diyebilirsiniz; fakat neyseniz o olabilmeniz için, önce ne olduğunuzu bilmeniz gerekir.

El falı sanatı (şiromansi, chirognomonie) Eski Mısır'a, Hindistan'a ve çok eski çağlara bağlanabilecek kadar uzak bir geçmişi olan bir gizli bilimdir. Özellikle Bohemyalılar (çingeneler) tarafından uygulana gelmiştir. Okültistler de (gizli bilimciler) bunu eski devirlerden beri uygulamaktadırlar.

Eskiden, sol elin ruhsal doğaya (karanlık yan) ve sağ elin de aktif doğaya (aydınlık) ait olduğu kabul edilirdi. Daha sonra, karanlık ile kötünün yanlış bağdaştırılması sonucu sol el karanlık güçlerle özleştirildi. Kötü (sinister) sözcüğünün orijinal karşılığı "sol"dur. El ve iskambil falını Batı’da kuşaklar boyu sürdüren çingeneler geleneksel olarak sol eli okurlar. Bunun nedeni belki, sol elin, kişinin ezoterik ya da gizemli yanını temsil etmesi, belki de "kalbe daha yakın" olmasıdır.

Şimdi sol elimizi, avuç içi bize dönük tutalım. Boy olarak tüm diğerlerinden uzun olan orta parmak, kaderi temsil eder ve avucun içinde dikey bir çizgiyle devam eder; bu çizgi kader çizgisidir. İnsanın, varlığı süresince izleyeceği yolun bir resmidir bu.

Yüzük parmağı, -ki buna Apollon derler- sanat ve talihi temsil eder. Merkür adı verilen serçe parmağı ise, bilimi ve tüm faaliyetlerdeki hesabı (ticaret, oyun vs.) temsil eder. Sanat ve bilim, insanın iki soyut eğilimini oluştururlar.
İşaret parmağı (Jüpiter) her türlüsünden maddi hırsı temsil eder; baş parmak (insanın kendisi) insanın dayanıklı iradesini, mantıklılığını ve karakteristik cesaretini temsil etmektedir.


Bir kişi hakkında ilk hükme varabilmek için, esas olarak ele alınan orta parmağa göre en uzun olanın hangi parmak olduğuna bakmak gerekmektedir. Şayet işaret parmağı yüzük parmağını geçiyorsa, kişi pozitif değerlere ülküsel değerlerden daha çok önem veriyor anlamında yorumlanmaktadır. Para, o kişi için, şan ve şereften daha önemlidir. Bunun tersine, yüzük parmağı işaret parmağını geçiyorsa, şahıs kuramsal olanı uygulamalı olana, şan ve şerefi paranın katı imkanlarına tercih ediyor anlamındadır. Şiromansi yapanların karakter üzerindeki ilk hükümleri bu şekilde gerçekleşir.

Bir elin ayasındaki temel çizgiler:
Hayat Çizgisi (canlılığı ve uzunluğu)
Akıl Çizgisi (zeka gücünü ve zihinsel durumu)
Kalp Çizgisi (duygusal durumu)

İkinci derecede ve her elde görünmeyen çizgiler:
Kader Çizgisi (kaderin size verdikleri)
Şöhret Çizgisi (başarı ve topluma mal olmak)

El tipleri:
Su (uzun parmaklar, dikdörtgen şeklinde avuç)
Hava (uzun parmaklar, kare şeklinde avuç)
Toprak (kısa parmaklar, kare şeklinde avuç)
Ateş (kısa parmaklar, dikdörtgen şeklinde avuç)

Hayat Çizgisi, hayatın uzunluğu, sağlık ve canlılığı (yaşama gücü) temsil eder. Bu çizgi baş parmağın altından başlar ve bileğe doğru uzanır.

1-yeşil-Hayat Çizginiz evinize yakın kalmaktan hoşlandığınızı gösteriyor. Çok fazla maceracı ve atılgan değilsiniz. Ayrıca hassas ve kolay kırılır yaratılışa sahipsiniz.

2-siyah-Hayat Çizginiz sizin yaratıcı ve romantik bir yapıya sahip, oldukça tutkulu bir insan olduğunuzu gösteriyor.

3-kesik-Hayat Çizginiz yolculuk yapmaktan hoşlandığınızı, ancak her zaman yine evinize döndüğünüzü söylüyor. Daha geniş yere ihtiyacınız olmanız, zamanınızın çoğunu açık havada geçirmeyi tercih etmenizi açıklıyor. Güçlü romantik eğilimlere sahipsiniz.

4-kırmızı-Hayat Çizginiz evinizden bir kez ayrıldığınızda, tekrar geri dönmeyeceğinizi işaret ediyor. Hayatınızda büyük hareket ve yolculuklara eğiliminiz olacak.

Akıl Çizgisi, zekamızı ve zihinsel yapımızı, yaratıcı veya mantıksal eğilimlerimizi, ve duygusal durumumuzu temsil eder.

Bu çizgi, hayat çizgisinin başlangıç yerinin yukarısında, (bazen bu iki çizgi başlangıç yerinde birleşir) baş parmakla işaret parmağı arasındaki bölgede başlar ve elin ortasına yatay olarak uzanır.

1-siyah-Akıl Çizginiz kendinizden emin, iyimser ve kendi kendinize karar almada yetenekli biri olduğunuzu gösteriyor. Fikirleriniz hakkında konuşmaktan çekinmiyorsunuz.

2-kırmızı-Akıl Çizginiz kendinizden son derece emin ve aşırı aceleci olduğunuzu işaret ediyor. Bağımsız nitelikteki kişiliğiniz sık sık iyi düşünmeden kararlar almanıza sebep oluyor.

3- kesik-Akıl Çizginiz kendinizden emin olmadığınızı, fakat şikayetlere karşı duyarlı olduğunuzu işaret ediyor. Her an birileriyle tartışmaya hazır gibisiniz, fakat politik aktivitelerin içerisinde yer almanız durumunda bu duygunuz tümüyle uzaklaşacak.

Kalp Çizgisi duygusal eğilimleri, sevme ve sevilme yetisini olduğu kadar, aşk ilişkilerini çevreleyen sevinçleri, düş kırıklıklarını da gösterir. Çoğumuz için bu çizgi eldeki en ilginç çizgidir.

Kalp çizgisi eldeki iki yatay çizgiden üstte olanıdır. İşaret parmağı ya da orta parmağın altından başlar ve avucun dışına, küçük parmağın altına doğru uzanır.

Bazen bu çizgi kayıptır. Avuçta sadece bir tane yatay çizgi varsa bu, akıl çizgisidir. Bu durumda akıl çizgisi ile kalp çizgisinin birleşmiş olduğu varsayılır. Akıl kalbi yönetecektir.

1-yeşil-Kalp Çizginiz oldukça eril veya fiziksel bir kişiliğe sahip olduğunuzu işaret ediyor. Partnerinizi onun sosyal statüsü ve parasal durumuna göre seçme eğiliminde olduğunuzu gösteriyor.

2-siyah-Kalp Çizginiz eril bir kişilik yapısına sahip olduğunuzu ve arzularınızı kolaylıkla harekete geçirebildiğinizi gösteriyor. Fiziksel ve duygusal yanlarınız arasındaki dengeyi koruyabilme yeteneğiniz size sıcak ve cömert bir değer kazandırıyor.

3-kırmızı-Kalp Çizginiz sizin aşırı tutkulu, ihtiraslı ve güçlü seks dürtüleri olan biri olduğunuzu işaret ediyor. Bununla beraber, bazı bencil eğilimlere sahip olduğunuzu ve kendi gereksinimlerinizi partnerinizinkinden daha çok ön plana aldığınızı gösteriyor.

Kader Çizgisi başarıyı temsil eder ve çoğunlukla yaşantınızda parasal olarak bağımsızlığınızı kazandığınız noktayı gösterir. Avucun ortasında, bileğe yakın yerden başlar ve ayanın ortasından orta parmağın dibine doğru çıkar.


1-yeşil-Kader Çizginiz hayatınızın ilk dönemlerinde kendinizi bağımsızlık duygusundan ve gelecekle ilgili kariyer planlarından yoksun hissedeceğinizi bildiriyor. Meslek hayatınıza başlangıcınız oldukça kısıtlı ve sizin tüm potansiyelinizi ortaya koymuyor. Yaşantınız boyunca, aileniz ile sıkı bir bağlantı içerisinde olacaksınız.

2- kırmızı-Kader Çizginiz meslek hayatınıza erken ve bağımsız olarak başlayabileceğinizi işaret ediyor, ve iş hayatında başarılı olacağınızı gösteriyor.

3-sarı-Kader Çizginiz yaşantınızın ilk dönemlerinde oldukça büyük sıkıntılar içerisinde geçireceğinizi, ve bunun size başarının sıkı çalışmakla geleceğini öğreteceğini işaret ediyor. Bu öğrenme sürecine göre, kariyeriniz ve parasal bağımsızlığınıza biraz geç kavuşacaksınız.

4-siyah-Kader Çizginiz kısmet ve alın yazınızın değişken olduğunu, belirsiz ve büyük oranda diğer insanlar tarafından belirlendiğini söylüyor. Eğer kaderinizin akışına izin verir ve kendinizi bırakabilirseniz, güzel sanatlar veya edebiyatla ilgili konularda kariyer yapabilirsiniz. Yaşantınızda en büyük etkiyi bırakacak insanlar acenteler, yöneticiler ve yapımcılar olacak.

Şöhret Çizgisi servet, mutluluk ve kişisel başarıyı gösterir. Bu çizgi avucun değişik yerlerinde olabilir ve çoğunlukla elin aşağı kısmında, başparmağa zıt tarafta başlar ve dikey olarak yüzük parmağının aşağısına doğru, kader çizgisine paralel bir biçimde çıkar. Bu çizgi insanların ancak %20’lik bir kesiminde vardır.

1-yeşil-Şöhret Çizginiz yaşantınızın ileri safhalarında bir şans döneminin başlayacağını ve büyümek üzere süreceğini, size çok daha fazla başarı getireceğini söylüyor.

2-kırmızı-Şöhret Çizginiz zeki bir kafa yapısına diğerlerinden farklı bir karaktere sahip olduğunuzu işaret ediyor. Erken dönemlerde kazanacağınız servet ve ün size parlak bir yaşam sunacak.

3- kesik-Şöhret Çizginiz olağanüstü bir karaktere ve dış etkilere bağlı olarak insanlık yararlı veya zararlı olabilecek bir güce sahip olduğunuzu söylüyor. Edebi sanatlarda bir çok kişisel başarı ve yükseliş kazanacağınızı işaret ediyor. Bunlar sizin kariyerinize yardım ve rehberlik edecek.

4-sarı-Şöhret Çizginiz sizin orijinal veya teknolojiyi altüst eden fikirlerinizden birinin kişisel bir başarı ve büyüme kazandıracağını işaret ediyor.

5-siyah-Şöhret Çizginiz yaşantınızda gerçekleşecek olan bir aşk olayı veya evliliğin, kariyeriniz üzerinde son derece pozitif etkilerde bulunacağını işaret ediyor. Buna göre, mutluluk ve maddesel başarıya hayatınızın ileri dönemlerinde ulaşacaksınız.

Avuç içinizin şekli ve parmaklarınızın boyu, bazı kişisel karakter ve size uygun potansiyel mesleğinizi işaret eder. Dört temel el şekli vardır:

Ateş (kısa parmaklar, dikdörtgen şeklinde avuç)
Toprak (kısa parmaklar, kare şeklinde avuç)
Hava (uzun parmaklar, kare şeklinde avuç)
Su (uzun parmaklar, dikdörtgen şeklinde avuç)

Ateş Grubu ele sahipsiniz. Hareketli, kıpır kıpır, canayakın, tutkulu, kendinden emin ve oldukça karmaşık birisiniz. Sizin için en ideal meslekler politikacı, komedyen, ve temas olmayan sporlarda sporcu olmaktır.

Toprak Grubu ele sahipsiniz. Kararlı, gururlu, vefalı ve dikkatli birisiniz. Sizin için en iyi meslekler sporcu, sanatçı, müzisyen ve laboratuarcı olmaktır.

Hava Grubu ele sahipsiniz. Bağımsız, zeki, analitik ve önceden tahmin edilemez bir kişisiniz. Sizin için en iyi meslekler yazar, psikiyatrist, bilim adamı, detektif ve öğretmen olmaktır.

Su Grubu ele sahipsiniz. Sessiz, çekingen, hayalci, endişeci ve sezgileri kuvvetli birisiniz. Sizin için en iyi meslekler hemşire, psikiyatrist, zoolog ve fizikçi olmaktır.

YORUMLAR

Ad

Astrolojik Bilgiler,21,Atasözleri Sözlüğü,42,Batıl İnançlar,9,Botanik Bahçe,19,Buluşlar,8,Cennet Vatan,18,Deyimler Sözlüğü,42,Dini Bilgiler,39,Dünyadaki İlkler,10,Dünyadan Sırlar,8,Dünyanın Enleri,28,Enteresan Olaylar,16,Fallar Tarotlar,7,Farklı Canlılar,49,Faydalı Bilgiler,45,Foto Galeri,20,Gezilecek Yerler,15,Hiç Bilmediklerimiz,25,İcatlar Mucitler,19,İlginç Bilgiler,62,İsim Sözlüğü,26,Kainatın Gizemleri,5,Kehanetler,7,Kimdir,31,Kültür Mirasları,9,Müzik Aletleri,7,Neden,23,Nedir,52,Otomobil Dünyası,7,Pratik Bilgiler,6,Rekorlar,9,Rüya Tabirleri,29,Sağlıklı Yaşam,49,Sırlar Gizemler,13,Sözler Mesajlar,12,Sözlükler,6,Şifalı Bitkiler,36,Şifalı Taşlar,27,Tarihi Bilgiler,48,Taşıtlar Alemi,11,Yanlış Bildiklerimiz,13,Zeka Soruları,13,Ziyaretçiler,17,
ltr
static_page
Bunu Biliyor muydunuz ?: Şiromansi - El Falı
Şiromansi - El Falı
Şiromansi - El Falı Nedir Nasıl Bakalır
Bunu Biliyor muydunuz ?
https://www.bunubiliyormuydunuz.com/p/siromansi-el-fal.html
https://www.bunubiliyormuydunuz.com/
https://www.bunubiliyormuydunuz.com/
https://www.bunubiliyormuydunuz.com/p/siromansi-el-fal.html
true
8184004074410021001
UTF-8
Yüklenen Tüm Sayfalar Hiçbir mesaj bulunamadı TÜMÜNÜ GÖR Devamını Oku Cevap Cevabı iptal et Sil By Ana Sayfa Sayfalar Yayınlar Tümünü Gör SİZİN İÇİN ÖNERİLER Başlık ARŞİV ARA TÜM YAYINLAR bunubiliyormuydunuz içinde arama sonucunuz bulunamadı Ana Sayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Şimdi 1 dkönce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 haftadam daha önce İzleyiciler Takip et Bu Premium İçerik Kilitli Açmak için adım 1: Sosyal bir ağda paylaşın Açmak için adım 2: Sosyal ağınızdaki bağlantıya tıklayın Tüm Kodu Kopyala Tüm Kodu Seç Tüm Kodlar Panoya Kopyalandı Kodları / metinleri kopyalayamıyorsanız, lütfen kopyalamak için [CTRL] + [C] (veya CMD + C tuşlarına) basın